Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz HIV / AIDS
ZNAJDŹ NA STRONIE
Brak galerii
Program "Unplugged - zapobieganie uzależnieniom w szkole"
Redakcja: Karolina Liegman-Boniecka
Dodany: 12.04.2016, wyświetleń: 787
PDF
DRUKUJ
POWRÓT

W dniach 7-8 kwietnia 2016 roku odbyła druga edycja szkolenia pt. „Unplugged - zapobieganie uzależnieniom w szkole" w Ośrodku Szkoleniowym Caritas, w Przysieku z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biura ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS.

 

Celem szkolenia było przygotowanie realizatorów uprawnionych do prowadzenia zajęć dla młodzieży zgodnie z programem Unplugged oraz podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie profilaktyki a także możliwość włączenia do Szkolnego Programu Profilaktyki skutecznego programu profilaktycznego dotyczącego ryzykownych zachowań młodzieży (np. używanie nowych narkotyków - „dopalaczy").


„UNPLUGGED" jest programem profilaktyki uniwersalnej adresowanym do uczniów w wieku 12-14 lat, opartym na modelu wszechstronnego wpływu społecznego. Celem programu Unplugged jest ograniczanie inicjacji używania substancji psychoaktywnych oraz zmniejszenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania eksperymentalnego do fazy używania problemowego.


W Polsce program Unplugged jest rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, ORE i MEN.


Warsztat szoleniowy poprowadziły Pani Anna Radomska, psycholog, która ma ukończone szkolenie dla trenerów programu Unplugged, zorganizowane przez Uniwersytet w Ghent (Belgia) w ramach programu EUDAP Faculty (2010, 2011), współautorka programu szkolenia dla nauczycieli przygotowującego do realizacji programu Unplugged w szkole, w oparciu o wytyczne programu EU DAP Faculty i Pani Barbara Mularz, trener umiejętności psychospołecznych, certyfikowany trener programu Unplugged.

W szkoleniu uczestniczyło 28 osób pracujących w szkołach, w województwie kujawsko-pomorskim.

 

W załączeniu umieszczamy materiały potrzebne do realizacji programu Unplugged.


Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS
w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ