Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz HIV / AIDS
ZNAJDŹ NA STRONIE
Brak galerii
Program Jestem O.K!.- ukierunkowanie na wczesną profilaktykę uzależnień
Redakcja: Karolina Liegman-Boniecka
Dodany: 7.11.2014, wyświetleń: 1136
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
grafika

 

Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy prowadzący zajęcia z dziećmi, w dniu 28 października 2014 roku poznali program Jestem O.K!, który ma charakter wczesnej profilaktyki uzależnień. Program Jestem O.K! skierowany jest do dziesięcio - trzynastolatków i zawiera elementy edukacyjne oraz ćwiczenia umiejętności społecznych realizowane w przystępnej formie aktywizującej uczniów. Uczestnicy szkolenia poznali informacje dotyczące inicjacji, zażywania i uzależnienia od środków psychoaktywnych, elementy psychologii rozwojowej oraz pracę wg scenariusza programu Jestem O.K! (4 godziny) oraz propozycje (7 godzin) zajęć na lekcje wychowawcze.

 

Celem programu jest utrwalenie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój oraz zmiana obiegowych przekonań na temat stosowania środków psychoaktywnych. Program akcentuje potrzebę pracy dotyczącej rozwijania umiejętności odmawiania, podejmowania samodzielnych decyzji i kształtowania pozytywnego wizerunku samego siebie.

 

W szkoleniu uczestniczyło 36 osób z województwa kujawsko-pomorskiego. Szkolenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

 

Szkolenie prowadzili Pan Witold Skrzypczyk i Pani Beata Morawska z Profilaktycznego Rozwojowego Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży (PROM) z Łodzi.

 

Program profilaktyki uzależnień Jestem O.K! jest sprawdzoną, chętnie realizowaną przez nauczycieli procedurą profilaktyczną. Z ankiet ewaluacyjnych wynika też, że jest programem, w którym dzieci chętnie uczestniczą i który trafia w problemy i trudności, jakie napotykają dzieci w tym wieku.

 

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS
Departamen Zdrowia

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ