Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz HIV / AIDS
ZNAJDŹ NA STRONIE
Brak galerii
Konferencje „Samorząd, NGO, szkoła - współpraca dla jakości”
Redakcja: Karolina Liegman-Boniecka
Dodany: 27.03.2018, wyświetleń: 306
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
grafika
narkomania.gov.pl

 

 

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do udziału w wojewódzkich konferencjach „Samorząd, NGO, szkoła - współpraca dla jakości", które odbędą się w dniach: 11.05.2018 r. we Wrocławiu oraz 18.05.2018 r. w Bydgoszczy.

 

 

 

 

Wojewódzkie konferencje „Samorząd, NGO, szkoła - współpraca dla jakości" odbędą się:

  • w dniu 11.05.2018 r. w godzinach od 9.00 do 16.00 we Wrocławiu w Hotelu Novotel Wrocław Centrum. (Województwo Dolnośląskie)
  • w dniu 18.05.2018 r. w godzinach od 9.00 do 16.00 w Bydgoszczy w Hotelu Holiday Inn Bydgoszcz (Województwo Kujawsko-Pomorskie)

 

Organizatorzy serdecznie zapraszają osoby, które zawodowo zajmują się problematyką uzależnień od substancji psychoaktywnych: przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz placówek oświatowych.

 

Konferencja o charakterze interdyscyplinarnym pozwoli na zapoznanie się z dobrymi praktykami oraz wymianę doświadczeń dotyczących rozwiązywania problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych. Tematem przewodnim konferencji będzie współpraca jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz placówek oświatowych w procesie tworzenia i realizacji lokalnych strategii przeciwdziałania narkomanii.

 

Wyrażamy przekonanie, że konferencja będzie dobrą okazją do spotkań, dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów jak również będzie stanowiła ważny impuls dla pogłębienia współpracy i podniesienia poziomu innowacyjności prowadzonych działań.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu i ewentualnego noclegu.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji poprzez wypełnienie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie: konferencje.pozytywnaprofilaktyka.org

 

Termin zgłoszenia na konferencję upływa w dniu 15 kwietnia 2018 r.


O kwalifikacji do udziału decyduje kolejność zgłoszeń.


Więcej szczegółów na stronie: konferencje.pozytywnaprofilaktyka.org

 

Konferencja jest realizowana w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Źródło: www.narkomania.gov.pl


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ