Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz HIV / AIDS
ZNAJDŹ NA STRONIE
Brak galerii
Główny Inspektor Sanitarny OSTRZEGA przed użyciem opioidów!
Redakcja: Karolina Liegman-Boniecka
Dodany: 3.07.2018, wyświetleń: 105
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
grafika
https://gis.gov.pl/zdrowie/

 

W Polsce wzrasta liczba przypadków zatruć i śmierci z powodu użycia opioidów, zawartych w tzw. „dopalaczach".

 

Użycie dopalacza z furanylfentanylem lub fentanylu odzyskanego z plastrów transdermalnych (przezskórne plastry przeciwbólowe), może doprowadzić do zgonu z powodu nagłego zatrzymania oddechu.

 

Osoba po użyciu opioidów w odróżnieniu od osób po użyciu psychostymulantów (preparatów pobudzających):
•ma zaburzenia świadomości, jest zwykle splątana i podsypiająca,
•stwierdza się: wąskie źrenice , bradykardię (zwolnienie czynności serca), niskie ciśnienie tętnicze,
•ma groźne dla życia zaburzenia oddechowe, w tym całkowite zatrzymanie oddechu.

 

Osoba po użyciu opioidów wymaga w ramach pomocy przedlekarskiej:
•zapewnienia drożności dróg oddechowych i ułożenia jej w pozycji bezpiecznej,
•wezwania pomocy Ratownictwa Medycznego (tel. 112),
•zabezpieczenia funkcji oddechowej, bezzwłocznego podania przez ratownika specyficznej odtrutki (naloksonu) i przewiezienia do najbliższego szpitala.

 

Na podstawie analizy Zespołu Oceny Ryzyka furanylfentanyl, obecny w takich „dopalaczach" jak: FU-F, Gumiś, i innych, został umieszczony na liście nowych substancji psychoaktywnych, niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka. W trakcie procedury umieszczenia na liście są również inne opioidy: cyklopropylofentanyl i U-47700 oraz benzylfentanyl, sprzedawany w Polsce pod nazwą handlową BUC, znaleziony u dwóch Polaków zmarłych w Wielkiej Brytanii.

 

Źródło: https://gis.gov.pl/

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ