Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz HIV / AIDS
Portal - Kampanie społeczne
Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne?
Dodany: 22.06.2010, wyświetleń: 2138
PDF
DRUKUJ

          Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne?

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie przyłączyło się do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej pn. „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”, organizowanej  przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uroczysta inauguracja odbyła się 7 kwietnia 2009 roku w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Patronat honorowy nad kampanią objął Senat RP oraz Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce.

 

Kampania adresowana jest do dorosłych osób spożywających alkohol, niezależnie od ilości wypijanego alkoholu. Jej celem jest ograniczenie liczby osób pijących ryzykownie  i szkodliwie oraz przekazanie wiedzy na temat szkód zdrowotnych i społecznych związanych z piciem alkoholu.  

Realizatorzy kampanii będą zachęcać konsumentów alkoholu do oceny własnego wzoru picia oraz przekazywać  wiedzę dotyczącą przeliczania alkoholu na tzw. porcje standardowe.
Celem kampanii nie jest nakłanianie do całkowitej abstynencji (choć ta w przypadku niektórych osób, np. młodzieży, kobiet w ciąży czy kierowców jest konieczna), ale pokazanie kiedy picie staje się ryzykowne i jakie są granice tego ryzyka.

 

Narzędziami kampanii są spoty telewizyjne i radiowe, plakaty, materiały edukacyjne broszury i ulotki.

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego spożycie 100% alkoholu na jednego mieszkańca wzrosło w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat o ponad 2 litry (z 7,02 litra w 1998 r. do 9,21 litra w 2007 r.).  Rośnie udział napojów spirytusowych w strukturze picia, a także liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Z badań  Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka powodujących choroby i zgony ludzi na świecie (po nadciśnieniu tętniczym i paleniu papierosów). Alkohol może być przyczyną 60 chorób.

 

Badania CBOS z 2008 pokazują, że w powszechnej świadomości funkcjonuje stereotyp, że piwo jest najmniej szkodliwym napojem alkoholowym. Tymczasem piwo, wino i wódka zawierają ten sam alkohol etylowy, tylko w różnych stężeniach. Szklanka piwa 250 ml o mocy 5% zawiera tyle samo alkoholu etylowego co lampka 100 ml wina o mocy 12 %  i tyle samo co kieliszek 30 ml wódki o mocy 40 %. Jest to jedna porcja standardowa, czyli ok. 10 g czystego alkoholu etylowego.

 

Więcej informacji na temat kampanii na stronie www.wyhamujwpore.pl

Źródło: www.wyhamujwpore.pl

 

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ