Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz HIV / AIDS
ZNAJDŹ NA STRONIE
Brak galerii
Portal - Zdrowie psychiczne
Przewodnik dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Redakcja: Karolina Liegman-Boniecka
Dodany: 22.03.2018, wyświetleń: 160
PDF
DRUKUJ
grafika
zyjmyzglowa.pl

 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - ZDROWIE PSYCHICZNE to nie tylko brak zaburzeń psychicznych, ale również stan, w którym osoba zdaje sobie sprawę ze swojego potencjału, potrafi radzić sobie ze stresem, jest zdolna do twórczego rozwoju i samorealizacji, osiągania satysfakcji z życia, jest w stanie funkcjonować w społeczeństwie.


Dobre zdrowie psychiczne stanowi część socjalnego, ludzkiego i gospodarczego kapitału społeczeństwa. Jego zły stan może natomiast przyczynić się do gwałtownego obniżenia jakości życia dotkniętych nim osób i ich rodzin.


W wielu krajach wprowadza się obecnie reformę w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Zmiany te zachodzą w różnym tempie i w różnych realiach. Istnieje zatem potrzeba stworzenia mapy , która mogłaby posłużyć osobom korzystającym z psychiatrycznej opieki zdrowotnej, członkom ich rodzin i personelowi zaangażowanemu w opiekę.


Przewodnik opracowany został zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 458) w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. Opracowanie zawiera adresy, kontakty przydatne w pomocy zarówno osobom chorym jak i ich rodzinom i bliskim szukającym pomocy. Zaprezentowane zostały informacje o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej.


Zebrane dane według stanu dzień 31. 10. 2017 r. pochodzą m.in. ze strony internetowej Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy (www.nfz-bydgoszcz.pl), Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (www.uw.gov.pl) oraz z materiałów opracowanych przez samorządy powiatowe.

 

Przewodnik do pobrania tutaj


Autor: Joanna Chaberska

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ