Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz HIV / AIDS
Portal - Narkotyki
Program Wczesnej Interwencji Fred goes net
Redakcja: Karolina Liegman-Boniecka
Dodany: 23.03.2018, wyświetleń: 172
PDF
DRUKUJ
grafika
programfred.pl

Program wczesnej interwencji Fred goes net skierowany jest do osób w wieku 13-19 lat, które eksperymentują lub używają szkodliwie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, tzw. dopalacze) i doświadczają związanych z tym problemów. 

 

Program nie jest przeznaczony dla osób używających heroiny lub  uzależnionych od narkotyków.

 

Fred goes net składa się z  rozmowy indywidualnej i 8- godzinnych zajęć przeznaczonych dla małych grup (5-12 osób).

 

Program ma formę krótkich warsztatów prowadzonych z wykorzystaniem podejścia dialogu motywującego.

Celem zajęć jest podniesienie wiedzy uczestników na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych oraz zachęcenie ich do oceny indywidualnego ryzyka używania substancji psychoaktywnych oraz w efekcie do zmiany postaw i zachowania – ograniczenia  używania substancji lub abstynencji.

Udział w programie poprzedza indywidualna rozmowa wstępna, która spełnia następujące cele:

  • przekazanie potencjalnemu uczestnikowi informacji na temat treści programu i obowiązujących zasad,
  • stwierdzenie czy program jest odpowiedni dla danej osoby,
  • zmotywowanie młodego człowieka do uczestnictwa w programie.

Jeśli w efekcie  rozmowy kwalifikacyjnej program okaże się nieodpowiedni dla danej osoby np. ze względu na uzależnienie lub niechęć do uczestnictwa, poleca się udział w innym  programie.

 

Więcej o programie TUTAJ

 

Źródło:  kbpn.gov.pl

             programfred.pl


 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ