Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz HIV / AIDS
Portal - Narkotyki
Program terapeutyczny Candis
Redakcja: Karolina Liegman-Boniecka
Dodany: 23.03.2018, wyświetleń: 162
PDF
DRUKUJ
grafika
candisprogram.pl

Program CANDIS to krótkoterminowy ( ok. 3-miesięczny), modułowy program terapii dla osób powyżej 16. roku życia uzależnionych od marihuany lub innych przetworów konopi. Jest on prowadzony w warunkach ambulatoryjnych. Program kładzie nacisk na trzy elementy leczenia: terapię wzmacniającą motywację, terapię poznawczo-behawioralną i techniki treningu rozwiązywania problemów.

 

 

Adresowany jest do osób powyżej 16. roku życia. Bazuje on zarówno na założeniach teorii zachowań, jak i na założeniach teorii biologicznych dotyczących powstawania i utrzymywania się zaburzeń spowodowanych przez konopie.

 

CANDIS ma umożliwić pacjentowi osiągnięcie sześciu następujących celów w terapii:

- rozpoznanie swoich problemów związanych z używaniem konopi,
- zaakceptowanie terapii i regularne uczestniczenie w leczeniu,
- dążenie do abstynencji jako najważniejszego celu leczenia,
- całkowite zaprzestanie używania konopi,
- pozostawanie w abstynencji przy zastosowaniu działań profilaktycznych zapobiegających nawrotom,
- nauczenie się skutecznego rozwiązywania problemów psychologicznych i społecznych.

 

Ważnym założeniem programu jest fakt indywidualnego ustalania celów terapii przez pacjenta i terapeutę. Tym celem jest zarówno abstynencja, jak i ograniczenie używania marihuany czy innych przetworów konopi.

 

Warto podkreślić, że CANDIS może stanowić dobre narzędzie wykorzystywane w związku z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, który mówi, że:

 

Jeśli osoba uzależniona lub używająca szkodliwie substancji psychoaktywnej, której zarzucono popełnienie przestępstwa pozostającego w związku z używaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej, zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, podda się leczeniu, rehabilitacji lub udziałowi w programie edukacyjno-profilaktycznym prowadzonym przez zakład opieki zdrowotnej lub inny podmiot działający w ochronie zdrowia, prokurator może zawiesić postępowanie do czasu zakończenia leczenia, rehabilitacji lub udziału w programie.

 

Wiecęj o programie Candis Tutaj

 

 

Źródło: narkomania.org.pl

           candisprogram.pl

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ