Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz HIV / AIDS
Portal - Alkohol
Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 roku
Redakcja: Karolina Liegman-Boniecka
Dodany: 27.03.2018, wyświetleń: 172
PDF
DRUKUJ
grafika
parpa.pl

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Rekomendacje przygotowywane są każdego roku przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i stanowią zalecenia do realizacji zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych ujętych w gminnych programach.

 

W publikacji zostały omówione możliwe sposoby realizacji każdego z zadań wskazanych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-zmowi, jako należącego do obszaru gminnych programów.

 

Osobny rozdział dotyczy realizacji procedury zobowiązania do leczenia odwykowego oraz kompetencji członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

W Rekomendacjach znajdują się także informacje prawne, a wśród nich szczególną uwagę zwrócono na obowiązującą od 2015 roku ustawę o zdrowiu publicznym, która wprowadziła nowy tryb realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w formie konkursów. Zgodnie z upoważnieniem zawartym w ustawie Rada Ministrów przyjęła Narodowy Program Zdrowia. Jego elementem jest Krajowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w którym wśród realizatorów zadań z tego obszaru zostały wskazane samorządy gminne.

 

Zatem przystępując do opracowania lokalnych strategii działań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, gminy powinny uwzględniać zadania przewidziane dla nich w Narodowym Programie Zdrowia.

 

Mam nadzieję, że Rekomendacje okażą się dla Państwa przydatne przy opracowaniu gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Realizując je, należy bezwzględnie przestrzegać zasady, aby każde zadanie miało merytoryczny związek z obszarem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i służyło ograniczeniu problemów zwią-zanych z alkoholem. 

 

Rekomendacje do pobrania TUTAJ

 

Źródło: parpa.pl

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ